Animat, Matjaž Kolac s.p.

Primeri problemov in rešitev

Pri previjanju/odvijanju

Problem

Izredno visok elektrostatični naboj se ustvari na folijah med procesom odvijanja in navijanja. To lahko povzroči različne težave, kot so:

 • Neprijetni elektrošoki, ki jih občutijo operaterji na strojih
 • Privabljanje prašnosti na material, kar povzroča onesnažene zaloge
 • Slaba kvaliteta navitih kolutov, kar lahko povzroči težave pri vstavljanju, montaži

Rešitev

Najučinkovitejša rešitev je 971 Ionska palica.

converting - slitters film winders 971 (SD)

Pri pakiranju čokolade

Problem

Operaterji pri pakiranju čokolade nosijo rokavice in z njimi ročno krtačijo čokolade iz najlonskih pladnjev na aluminijaste pladnje. To lahko povzroči naslednje težave:

 • Visok elektrostatični naboj se prenese na telesa operaterjev, kar povzroča močne elektrošoke ob stiku s kovinsko podlago
 • Stalnoi iskrenje in tresenje operaterjev lahko privede do poškodbe kože in ekstremno nizke morale

Rešitev

Namestitev 971 pulzne DC palice na zidu, ki razmejuje zgornji in spodnji transportni trak, eliminira težavo. Konstantni tok ioniziranega zraka prepaja transportni trak, čokolade, najlonske pladnje iter roke operaterjev, s čimer zagotavlja nevtralizacijo elektrostatičnega naboja.

image003

Tehtanje na občutljivih elektronskih tehtnicah

Problem

Visok elektrostatični naboj na komponentah, ki se tehtajo na občutljivih elektronskih tehtnicah lahko povzroči več težav:

 • Operaterji lahko prejemajo boleče elektrošoke, kar lahko privede do nizke morale pri delu
 • Napake pri elektronskih podatkih in na zaslonu
 • Popoln izpad elektronike
 • Nabiranje kontaminacije na komponentah, ki se tehtajo

Rešitev

Pravilna namestitev pulzne DC ionske palice zagotavlja ionizacijo dolgega dosega in nevtralizacijo elektrostatičnega naboja. Šoki pri operaterjih, kontaminacija in napake pri elektroniki se s tem eliminirajo in doseže se popolno okolje za občutljive operacije tehtanja.

image005

Razelektritev transportnega traku & zalogovnika

Problem

 • Elektrostatični naboj na produktih lahko povzroči, da se produkti lepijo na transportni trak
 • Ko produkti padajo v zalogovnik, se akumulira izredno visok elektrostatični naboj. To povzroča nabiranje prašnosti in elektrošoke pri operaterjih.

Rešitev

971 pulzna DC palica nameščena nad transportnim trakom in zalogovnikom, nevtralizira elektrostatični naboj. Produkti padajo v zalogovnik nekontaminirani. Produktivnost je izboljšana in elektrošoki eliminirani.

image008

Plastenke na transportnem traku

Problem

Na plastenkah se ustvari elektrostatični naboj kot posledica procesa pihanja plastike in trenja zaradi pomikanja plastenk po transportnem traku. Posledično se plastenke nepravilno obnašajo (npr. se prevrnejo) in privabljajo prašnost.

Rešitev

929IPS pulzna DC ionska palica nameščena po celotni dolžini preko plastenk, kontrolira elektrostatični naboj in s tem preprečuje plastenkam, da bi se prevrnile ali se lepile na transportni trak in s tem povzročale zastoje na proizvodni liniji.

image009

Injekcijsko brizganje

Problem:

Majhni plastični delci se lepijo na stene orodja zaradi visokega elektrostatičnega naboja. Rezultat se kaže v poškodbah izdelkov in ustavljanju proizvodnega procesa.

Rešitev:

Meech-eva 957 Ionska zavesa nameščena na vrhu orodja popolnoma eliminira elektrostatični naboj in pomaga odstraniti plastične delce z orodja. Ionska zavesa lahko razpihuje ioniziran zrak le takrat, ko se orodje odpre.

935 ionski razpihovalnik nameščen nad zbiralnikom pa preprečuje, da bi se elektrostatični naboj ponovno ustvaril.

Sitotisk

Problem

Na ¾ avtomatskih sitotiskarskih strojev elektrostatični naboj na podlagi kot je plastika povzroča številne težave:

 • Substrat se zlepi na sitotiskarsko ploščo
 • Nepravilno obnašanje substrata na poti v sušenje
 • Privabljanje nečistih delcev

Rešitev

957 ionske zračne zavese se namestijo med vsako prijemalo.

Na ta način se ustvari ionsko polje in omogoči substratu, da se sprosti od sita in sitotiskarske plošče.

Problemi s prašnostjo pri ovijanju steklenic in plastenk

Problem

3 nevšečnosti se lahko pojavijo na linijah za ovijanje s folijo:

 1. Lepljenje prašnih delcev med odvijanjem folije
 2. Elektrostatično lepljenje folije na nože in vakuumski transportni trak
 3. Elektrostatično lepljenje folije nase med procesom ovijanja

Rešitev

 1. Meech-ev 935 ionski razpihovalnik se uporablja za kontroliranje elektrostatičnega naboja na obeh odvijalnih rolah
 2. Meech-eva 915 ionska palica nevtralizira naboj na foliji pred razrezom
 3. Meech-eva 971 ionska palica se uporablja za preprečitev elektrostatičnega naboja, ki povzroča težave pri ovijanju steklenic in plastenk v folijo

image011

Upogibanje (netkana vlakna)

Problem

Kadar vlakna potujejo skozi keramična očesca in glavničke, se ustvarja elektrostatični naboj. Na nekaterih vlaknih povzroča medsebojno privlačnost ali odbijanje, zaradi česar se vlakna lomijo, to pa otežuje potek vlaken skozi očesca in glavničke. Prav tako lahko pride do neželenega zvijanja vlaken. Ti problemi, razen poškodb na strojih, povzročajo prevelike količine odpadnega materiala.

Rešitev

915 ionska palica se vgradi v neposredni bližini mesta, na katerem se pojavljajo težave. Ionizirani zračni tok preprečuje premikanje vlaken. Na ta način raste produktivnost in kvaliteta končnih proizvodov in se zmanjšuje količina odpadnega materiala.

image013

Zaščita tiskarskih glav pred onesnaženjem na digitalnih Ink Jet tiskalnikih

Problem

DCOMM 1100D Digitalni tiskalnik

Nečisti delci  na foliji povzročajo tako napake pri tisku kot tudi onesnažujejo same inkjet tiskarske glave. Prašni in drugi delci na tiskarskih glavah povzročijo slabo kvaliteto tiska in zahtevajo pogosto čiščenje. To pa skrajšuje življenjsko dobo tiskarske glave, kar pomeni da se zmanjšuje celotna učinkovitost in povečujejo proizvodni stroški.

Rešitev

Instalacija 500 mm  CYClean čistilnega sistema na tiskarskem stroju, pozicioniranega neposredno pred MemJet tiskarsko postajo na 200FPM zagotavlja čisto in elektrostatično razelektreno folijo pred vhodom v tiskarsko postajo in inkjet glave, kar predstavlja zmanjšanje ciklov čiščenja glav in izboljšanje kvalitete tiska.

image015